(20) 481-0755

Adatkezelés és felhasználási feltételek, impresszum

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELEM

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Az általunk végzett tevékenységet a hatályos GDPR rendeletnek megfelelően végezzük el (Európai Parlement és Tanács 2016/679 rendelet).

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 2. Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltűntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.
 3. Szerzői jogok:
  • A kislurko.hu internetes oldalon található valamennyi tartalom teljes egészében az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, az itt szereplő képek és egyéb információs tartalom, illetve a letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak.Az internetes oldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő bármilyen felhasználása – különösen, de nem kizárólagosan annak közzététele, másolása, kinyomtatása, terjesztése, tárolása, átruházása, módosítása – kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.
  • A felhasználó a saját tartalom (fénykép, írás) a kislurko.hu internetes oldalra való feltöltésével, illetve elküldésével a felhasználói feltételek elfogadásával, a tartalommal kapcsolatos minden további jogáról lemond, és azok tulajdonjogát átengedi az internetes portál üzemeltetőjének.
  • Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a törvényileg vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető, vagy kifogásolható tartalmakat minden további következmény nélkül eltávolítsa az internetes oldalról.
  • A kislurko.hu portál üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal a weboldalon megjelentetett profilok tartalmáért, valamint a profilokhoz feltöltött képekért sem.
 4. Az oldalon található linkeken keresztül elért más webhelyek:
  Az üzemeltető felelősségét teljeskörűen kizárja a kislurko.hu internetes oldalon elhelyezett és onnan más webhelyekre mutató linken keresztül elért webhely tartalma vonatkozásában.

 

 1. A honlapra ellenérték fejében feltölthető regisztrációval kapcsolatos rendelkezések:
  A profilok közzététele nem ingyenes. A profil létrehozással az ügyfél elfogadja a felhasználási feltételeket.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A kislurko.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő neve:
  Locsmándi Imréné (a továbbiakban: Szolgáltató)
 2. Az adatkezelő címe:
  2941 Ács Rózsa utca 54
 3. Elérhetőség:
  locsmandineibolya@gmail.com
 4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
  Bejelentve, azonosítóval még nem rendelkezik
 5. Az adatkezelés megnevezése:
  Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 6. Az adatkezelés jogalapja:
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 7. A kezelt adatok köre:
  1. Kapcsolatfelvételkor megadott adatok:
   A felhasználó által a kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.(regisztrációs lap alapján)
  2. Regisztráció során megadott adatok:
   Amikor a felhasználó regisztrál, tárolásra kerül a felhasználó által megadott e-mail cím azzal a céllal, hogy a felhasználó extra funkciókhoz férhessen hozzá (gyermekfelügyelő keresése, igénybe vétele). A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a regisztrációkor kötelezően megadott személyes adat: e-mail cím, név, életkor, végzettség, lakhely (város), jogosítvánnyal rendelkezik-e, nyelvtudással rendelkezik-e.
  3. Weboldal bejelentkezés nélküli használata:
   A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
 8. Az adatkezelés célja:
  1. Kapcsolatfelvétel:
   Kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd e-mailben történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott kapcsolatfelvétel kapcsán.
  2. Regisztráció:
   A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása bejelentkezéskor. A bejelentkezett felhasználó extra funkciókhoz férhet hozzá (keresés a gyermekfelügyelők és a szülők között). Kérés esetén töröljük a felhasználót az adatbázisból, mely kérést a locsmandineibolya@gmail.com email címen jelenthetik be.
  3. “Adataim”:
   A felhasználó az “Adataim” menüben megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy megkönnyítsük a kapcsolatfelvételt a felhasználó (hirdető) és az általa publikált profilok iránt érdeklődő látogatókkal.
  4. „Cookie”-k:
   Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.
   Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
 • Google Analitika:
  elen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

 1. Az adatkezelés időtartama:
  A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
 2. A személyes adatok törlése:
  A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a locsmandineibolya@gmail.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 3. Adatfeldolgozók megnevezése és címei:
  Locsmándi Imréné (2941 Ács Rózsa utca 54)
 4. Adatfeldolgozás megnevezése:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 5. Adatbiztonsági intézkedések:
  A személyes adatokat a Magyarország területén a Webonic üzemeltetésében lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja.
  A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.
 6. Adattovábbítás:
  Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
 7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az 

  Keress minket Facebookon!